Normlarımız Güncellendi!

Psikometrik testler yaşayan sistemlerdir. Yaşam akarken ve değişirken onunla birlikte insanlar ve toplumlar da değişir ve dönüşür. Psikometrik testlerin bu döngüye yetişebilmesi ve doğru ölçümler yapabilmesi normlarının düzenli olarak güncellenmesiyle mümkündür. Güncel, geniş ve iyi oluşturulmuş normlar, kaliteli psikometrik ölçümün temel taşlarından biridir.

Aslında, Türkiye gibi psikometrik test uygulamaları konusunda yasal sınırların net olmadığı ülkelerde norm çalışmaları ve bunların güncel tutulması genellikle göz ardı edilmektedir. Çünkü bunu denetleyecek ve düzenleyecek kurumlar ve dolayısıyla yasal bir baskı bulunmaz. Buna ek olarak norm çalışmalarının yüksek maliyeti ve gerektirdiği teknik bilgi birikimi ihtiyacı genellikle bu kritik konunun göz ardı edilmesine neden olur.

Buna karşın Psylabs, tüm global normları ile birlikte Türkiye normlarını da en fazla 2 yılda bir güncellemeyi ve en iyi psikometrik ölçümleri yapmayı tüm müşterilerine taahhüt eder.

Bu kapsamda Türkiye’de en fazla kullanılan Perspectives Kişilik Envanteri, Derailers Yönetsel Riskler Envanteri, GCAT Genel Yetenek Testi ve Acumen Yönetsel Seviye Analitik Beceriler Testi’nin Türkiye normları 1 Haziran 2020 itibariyle güncellenmiştir. Haziran ayı boyunca Psylabs danışmanlarının yapacağı test çalışmaları ve kontroller sonrasında 1 Temmuz 2020 itibariyle tüm müşteri hesaplarına bu yeni normlar eş zamanlı olarak yüklenecektir.

Yapılan güncelleme çalışmaları sonrasında;

Perspectives normu 33.303 kişiye
Derailers normu 584 kişiye
GCAT normu 12.768 kişiye
Acumen normu 1686 kişiye çıkmıştır.

Yapılan bu güncellemeler müşterilerimizin süregiden test uygulamalarını ve eski test uygulamalarıyla yenilerini karşılaştırarak kullanma durumunu etkilemeyecektir. 2 yıllık düzenli norm güncellemeleri sayesinde boyutlardaki puan oynamaları genellikle tüm dünyada +,- 1 puanı geçmeyecek hareketler yaratır ve bu değişim testlerin standart sapma değerleri içerisinde yer aldığından test uygulamaları kesintiye uğramaksızın devam edebilir.

 

Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Social