İK Ekibini Güçlendir

En iyi yetenekleri organizasyona çekme ve onları organizasyonda tutma süreçlerinde İnsan Kaynakları ekiplerinin başarılı olması için alanlarındaki en güncel bilgiyi edinmeleri çok önemlidir.

Psylabs eğitimleri ile İnsan Kaynakları ekiplerinin değerlendirme yetkinliklerini en üst düzeye getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim içerikleri organizasyonunuzun ihtiyaçlarına göre zenginleştirilebilir ve özelleştirilebilir. Tüm Psylabs eğitimleri interaktif bir ortamda gerçekleşir.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi

Psylabs Yetkinlik Bazlı Mülakat eğitimi hedef odaklı ve etkili bir yetinlik bazlı mülakat gerçekleştirmek için gerekli temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin sonunda katılımcılar:

null
Yetkinlik Bazlı Mülakat yaklaşımının ilkelerine hakim olurlar.
null
Yetkinlik bazlı soru sorma tekniklerini geliştirirler.
null
Adayın tepkilerini / davranışlarını yorumlayabilir ve değerlendirebilirler.
null
Adayların mülakat performansları arasında net ayrımlar yapabilirler.
null
Adayların yetkinliklerini standart ve objektif bir şekilde puanlayabilirler.
null
Mülakat notlarını raporlaştırabilirler.

Kimler bu eğitime katılabilir?

İnsan Kaynakları profesyonelleri, yetkinlik bazlı mülakat süreçlerinde rol alan yöneticiler ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen bireyler.

Psikometrik Test Eğitimi

Psylabs Psikometrik Test Eğitimi tüm Psylabs test araçları hakkında detaylı bilgi veren bir eğitim programıdır.

Eğitimin sonunda katılımcılar:

null
Psikometrinin temelleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
null
Tüm Psylabs değerlendirme araçları hakkında bilgi edinirler.
null
Test ve envanterlerin raporlarını yorumlamayı öğrenirler.
null
Psylabs platformunu kullanmayı öğrenirler.

Kimler bu eğitime katılabilir?

Psylabs değerlendirme araçlarını kullanmayı planlayan İnsan Kaynakları profesyonelleri.

Değerlendirici Eğitimi

Psylabs Değerlendici Eğitimi’nin amacı katılımcıların bir değerlendirme sürecini uçtan uca yürütebilmesi için gerekli beceri ve bilgiyi edinmelerini sağlamaktır. Eğer talep edilirse, kıdemli Psylabs danışmanları değerlendiricilere uygulama boyunca supervizyon verir ve en iyi değerlendirme merkezi uygulamasını gerçekleştirmeleri için geri bildirimlerini paylaşır.

Eğitimin sonunda katılımcılar:

null
Değerlendirme sürecinin prensipleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olurlar.
null
Değerlendirme sürecini uçtan uca yürütebilirler.
null
Yetkinlikler ve bunları nasıl gözlemleyip ölçeceklerine ilişkin bilgi edinirler.
null
Yetkinlik bazlı mülakatın temel prensiplerini ve mülakatın nasıl yapılacağını deneyimleyerek öğrenirler.

Kimler bu eğitime katılabilir?

İnsan Kaynakları profesyonelleri, değerlendirme süreçlerinde rol alan yöneticiler ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen bireyler.