En iyi yetenekleri işe almak için etkin bir işe alım süreci kurguladınız ve amacınıza da ulaştınız. Şimdi sırada bu yüksek potansiyelli çalışanları organizasyonda tutmak ve etkin liderleri belirlemek var.

Psylabs olarak değerlendirme araçlarımızı, insan kaynakları süreçlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm unsurları göz önünde bulundurarak tasarladık.

Psylabs araçları çalışanlarınıza mükemmel bir deneyim yaşatmayı amaçlar. Bu nedenle, araçlarımızın tümü modern ve yüksek teknolojik özelliklere sahip. Müşterilerimizin yetenek yönetimi veya gelişim programları kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri ölçme-değerlendirme süreçleri için Psylabs araçlarını kullanarak onlara özel çözümler sunarız.

Genel Yetenek: Genel yetenek, kişinin öğrenme hızını, değişikliklere adaptasyon becerisini, anlama kabiliyetini ve karşılaştığı yeni sorunları ne şekilde çözdüğünü belirler. Organizasyonlar için genel yetenek mesleki başarıyı ve performansı güçlü bir şekilde öngörür, aynı zamanda potansiyelin de önemli bir bileşenidir. Bu nedenle, organizasyonların adil bir seçim yapması için güvenilir ve geçerli testleri seçmesi oldukça önemlidir.

Kişilik: Kişilik, uzun vadeli ve nispeten istikrarlı düşünme, hissetme ve davranış kalıplarının bütünüdür. Çalışanlarınızın veya adaylarınızın kişilikleri iş sonuçlarını önemli ölçüde etkiler. Bireysel düzeyde ise kişilik, çalışanınızın veya adayınızın mevcut rolündeki performansını ve organizasyonunuzla olan uyumunu belirler. Ayrıca, iş tatmini, çalışan bağlılığı ve iş sonuçlarının kalitesi, miktarı ve güncelliği de kişilik özelliklerinden etkilenir.

Yetkinlik: Organizasyondaki her bir rol, belirli bilgi ve beceriler gerektirir. Yetkinlikler, rollerin gerektirdiği bu bilgi ve becerilerin kavramsal adıdır. Başka bir ifadeyle, yetkinlikler çalışanların yüksek performans göstermek için nasıl davranmaları gerektiğini tanımlar. Yetkinlik bazlı değerlendirmeler, bir kişinin rolünde gerçekleştirmesi gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi edinmesini sağlar. Diğer bir deyişle, yetkinlik bazlı değerlendirmeler, kişinin belirli bir role hazır olup olmadığınıi ölçer.

Dil Becerisi: İngilizce, artık tüm dünyada iş için kullanılan küresel bir dil. Günümüzün hızlı değişen dünyasında, adaylarınızın ve çalışanlarınızın İngilizce dil seviyesini değerlendirmek, organizasyonel başarınız için önem kazanıyor.

360° Değerlendirme

360° Değerlendirme ile çalışanlarınızı organizasyonunuza özel yetkinlikleri veya Psylabs’in yapılandırılmış yetkinliklerini kullanarak online olarak değerlendirebilirsiniz. 360° Değerlendirme, değerlendirilen kişinin kendisine dair algısını ve birlikte çalıştığı kişilerin algısı keşfetmesini sağlar. Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, kişinin ve onu değerlendiren kişilerin algılarını kapsamlı bir şekilde görebilirsiniz. Psylabs danışmanları ile çalışanlarınıza gelişim ihtiyaçlarını ele alarak geri bildirim seansı organize edebilirsiniz.

null

Kendisi

null

Yöneticisi

null

Astı

null

Paydaşı

null

Diğerleri

Yüksek Potansiyeli Belirle

Psylabs uzmanları, yüksek potansiyelli çalışanlarınızı -yeni mezundan en üst seviyeye kadar- hızlı ve basit bir şekilde belirler. Alanında uzman Psylabs danışmanlarının da desteğiyle organizasyonunuza özel yetenek yönetimi sürecini tasarlayabilir, yetenek haritanızı en modern ve teknolojik araçları kullanarak oluşturabilirsiniz.

Yeteneklerin belirlenmesinin yanı sıra, yetenek yönetimi perspektifinden organizasyonunuzun başarısı için kritik unsurların belirlenmesi ve sürece dahil olan çalışanlara geri bildirim verilmesi süreçlerinde de sizlere destek oluyoruz.

Değerlendirme Merkezi

Doğru kişiyi doğru rolde değerlendirmek organizasyonun iş sonuçları üzerinde doğrudan etkilidir. Bunun için ise yetkinliklerin değerlendirilmesi gerekir. Bu durum değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamalarını kritik hale getirir. Çalışanlarınızın en doğru ölçüm teknikleri ile objektif bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği uygulamanın başarısını belirler.

null

Psylabs Integral

Toplu işe alım süreçleri organizasyonlar için her zaman zorlu ve karmaşık olmuştur. Psylabs Integral, işe alım sürecini sizin yerinize uçtan uca dijital ve güvenilir bir şekilde yürütmekle kalmıyor, adaylara da mükemmel bir deneyim sunuyor.

Aday havuzunu sizden tamamen devralıyoruz.

Pozisyona ve organizasyona en uygun adayları Psylabs değerlendirme araçları ile belirliyoruz.

Hem organizasyonun hem de adayların süreç boyunca en iyi deneyimi yaşamalarını amaçlıyoruz. Bunun için tamamen dijital bir ortamda süreç yürütüyoruz.

İşe alım sürecinin adaylar için de ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için onlarla sürekli iletişimde oluyoruz.

En uygun yetenekleri sizlere iletiyoruz.