Çalışanlarınızın nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri ve yüksek performans gösterebilmeleri için bir yetkinlik çatısına ihtiyacınız var. Yetkinlik çatısı oluşturulurken organizasyonun faaliyet gösterdiği sektör, kültürü, organizasyona özel performansı öngören spesifik davranışlar göz önünde bulundurmalı. Psylabs olarak alanında tecrübeli danışmanlarının mentorluğunda görüşmeler yaparak ve workshoplar düzenleyerek yetkinlik çatınızı oluşturuyor veya yetkinliklerinizi revize ediyoruz.

İşe alım veya terfi süreçlerinde kişilerin değerlendirdikleri rolde karşılaşabilecekleri durumlarda nasıl davranacaklarını ölçmek son derece kritik. Bunun için vaka bazlı uygulamaları kullanmak ise en iyi çözümlerden biri. Psylabs olarak pozisyonunuzun ihtiyaçlarını görüşmeler yaparak değerlendiriyor, şirketinize ve pozisyona özel yetkinlik bazlı vakalar oluşturuyoruz. Böylece adaylarınızın ve çalışanlarınızın yetkinliklerini en doğru şekilde ölçmenizi sağlıyoruz.

Doğru kişiyi doğru rolde değerlendirmek organizasyonun iş sonuçları üzerinde doğrudan etkilidir. Bu durum değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamalarını gerekli hale getirir. Psylabs danışmanları bu kritik karar anlarında en doğru ölçüm teknikleri ile adaylarınızı ve çalışanlarınızı objektif bir şekilde değerlendirir. Birden fazla uzman danışmanın değerlendirici olduğu bu uygulamaları, pozisyon veya organizasyon özelinde yeniden kurgulayabiliyoruz. Uygulama sonunda katılımcıyı bir bütün olarak ele alan özel rapor formatlarımızla karar sürecinizi destekliyoruz.

360° Değerlendirme ile çalışanlarınızı organizasyonunuza özel yetkinlikleri veya Psylabs’in yapılandırılmış yetkinliklerini kullanarak online olarak değerlendirebilirsiniz. 360° Değerlendirme, değerlendirilen kişinin kendisine dair algısını ve birlikte çalıştığı kişilerin algısı keşfetmesini sağlar. Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, kişinin ve onu değerlendiren kişilerin algılarını kapsamlı bir şekilde görebilirsiniz. Psylabs danışmanları ile çalışanlarınıza gelişim ihtiyaçlarını ele alarak geri bildirim seansı organize edebilirsiniz.

Psylabs Yetkinlik Bazlı Mülakat eğitimi hedef odaklı ve etkili bir yetinlik bazlı mülakat gereçekleştirmek için gerekli temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin sonunda katılımcılar:

– Yetkinlik Bazlı Mülakat yaklaşımının ilkelerine hakim olurlar,
– Yetkinlik bazlı soru sorma tekniklerini geliştirirler,
– Adayın tepkilerini / davranışlarını yorumlayabilir ve değerlendirebilirler,
– Adayların mülakat performansları arasında net ayrımlar yapabilirler,
– Adayların yetkinliklerini standart ve objektif bir şekilde puanlayabilirler,
– Mülakat notlarını raporlaştırabilirler.

Kimler bu eğitime katılabilir?
İnsan Kaynakları profesyonelleri, yetkinlik bazlı mülakat süreçlerinde rol alan yöneticiler ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen bireyler.

Psylabs Değerlendici Eğitimi’nin amacı katılımcıların bir değerlendirme sürecini uçtan uca yürütebilmesi için gerekli beceri ve bilgiyi edinmelerini sağlamaktır. Eğer talep edilirse, kıdemli Psylabs danışmanları değerlendiricilere uygulama boyunca supervizyon verir ve geri bildirimlerini paylaşır.

Eğitimin sonunda katılımcılar:
– Değerlendirme sürecinin prensipleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olurlar,
– Değerlendirme sürecini uçtan uca yürütebilirler,
– Yetkinlikler ve bunları nasıl gözlemleyip ölçeceklerine ilişkin bilgi edinirler,
– Yetkinlik bazlı mülakatın temel prensiplerini ve mülakatın nasıl yapılacağını deneyimleyerek öğrenirler,
– Değerlendirme raporu yazabilirler.

Kimler bu eğitime katılabilir?
İnsan Kaynakları profesyonelleri, değerlendirme süreçlerinde rol alan yöneticiler ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen bireyler.

null

Psylabs Integral

Toplu işe alım süreçleri organizasyonlar için her zaman zorlu ve karmaşık olmuştur. Psylabs Integral, işe alım sürecini sizin yerinize uçtan uca dijital ve güvenilir bir şekilde yürütmekle kalmıyor, adaylara da mükemmel bir deneyim sunuyor.

Aday havuzunu sizden tamamen devralıyoruz.

Pozisyona ve organizasyona en uygun adayları Psylabs değerlendirme araçları ile belirliyoruz.

Hem organizasyonun hem de adayların süreç boyunca en iyi deneyimi yaşamalarını amaçlıyoruz. Bunun için tamamen dijital bir ortamda süreç yürütüyoruz.

İşe alım sürecinin adaylar için de ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için onlarla sürekli iletişimde oluyoruz.

En uygun yetenekleri sizlere iletiyoruz.