Kişilik ve Güvenlik Davranışları Hakkında Ufak Bir İnceleme

Kişilik, iş güvenliği ve kazaları arasında en çok çalışılan kavramlardan biridir.

COVID – 19 sonrası piyasaların tekrardan hareketlenmeye başladığı bu dönemde, işe alım süreçlerinizde güvenlik ile ilişkili hangi kişilik özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız?

Aşağıda, Beus ve arkadaşlarının (2015) yaptığı çalışmaya dayanan ufak bir inceleme bulabilirsiniz. Bu inceleme, çalışmadaki hipotezleri ve bu hipotezlerin desteklenip desteklenmediğini barındırmaktadır.

Dışadönük çalışanlar, statü, güç ve eğlence peşindedir. Rekabetçi tarafları, öne geçmek için kestirme yollar aramalarına neden olabilir ve bu nedenle güvenliği göz ardı edebilirler.

Düşük destek (r = .10)

Uzlaşmacı çalışanlar, uyum peşindedir ve tehditkâr ilişkilerden sakınırlar. Bu nedenle güvenli olmayan davranışlardan kaçınma eğilimi gösterirler.

Desteklenmiştir (r = .26)

Öz disiplinli çalışanlar dikkatlidirler, sorumludurlar ve başarı peşindedirler. Güvenliği ihmal edebilecek kestirme yollar aramazlar.

Desteklenmiştir (r = .25)

Duygusal dengesi düşük olan çalışanların dikkati kolayca dağılır ve bu durum güvenlik ile alakalı davranışlarını etkiler.

Desteklenmiştir (r= .13)

Değişime açık bireyler özerklik arar ve otoriteyi sorgular. Bu nedenle güvenlik rutinleri, değişime açık çalışanlara keyifsiz gelebilir.

Desteklenmemiştir.

Büyük Beşli altında bulunan boyutlar, güvenlik davranışlarına yönelik daha yüksek ilişkiler ortaya koymuştur. Pandemi döneminde, mülakat süreçlerinizi kişilik özellikleri ile desteklemenizi veya alternatif olarak güvenlik sonuçlarını öngörebilecek modelleri geliştirmenizi öneriyoruz.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin!

Social