Bilim, Yurt Dışında Görevlendirilmiş Çalışan Başarısı Hakkında Ne Söylüyor?

Pandemi sürecinden sonra çalışanlarınızı yurtdışı görevlerine eskisi gibi atayabilecek misiniz?

Yurt dışında çalışanlarınız için alınan kötü kararların maliyeti, yerel rollerde görev alan çalışanlarınıza göre daha yüksek olacaktır.

Peki, bu süreç için psikometriyi dikkate alır mısınız?

İşte bilimin kişilik ve yurt dışında çalışanların başarısı hakkında söylediği şey… (Mol et al (2010)) Tüm büyük beşli kişilik faktörleri, yurt dışında çalışanların başarısı ile olumlu yönde ilişkiye sahiptir. En güçlü ilişkiye sahip olan ikili dışadönüklük ve öz disiplindir (r = .14). Bunu takip eden kişilik faktörleri ise duygusal denge ve uzlaşmacılıktır (r = .09). Şaşırtıcı bir şekilde değişime açıklık son sıradadır ve başarı ile olan ilişkisi sıfıra yakındır (r = .05). Ancak yurt dışında çalışanların başarısını en iyi öngören kavram, bu kişilerin işe ve hayata ne kadar uyum sağlayıp sağlayamadığıdır (r = . 27).

Peki, kişilik özellikleri yerel çalışanların performansını öngördüğü şekilde yurt dışında çalışanların da performansını öngörebilir mi?

Cevap, evet öngörebilir! Yurt dışında çalışanlar ile yerel çalışanlar arasındaki farklılıkların etkisi iş dışı ortamlarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kişilik özelliklerinin performansı öngörmesi yerel çalışanlar için ne kadar geçerli ise, yurt dışında çalışanlar için de aynı şekilde geçerlidir.

Gelecekteki yurt dışı atamalarınızda Perspectives değerlendirmesini deneyin!

Social