Başarılı Bir Yazılımcı Olmanın Belirleyici Faktörleri

Yazılımcı olmak için gereken niteliklere sahip misiniz? Teknoloji hayatlarımızı şekillendirmekle beraber aynı zamanda harika bir kariyer seçeneği olarak karşımıza çıkmakta.

Bu ufak incelememiz Gnambs (2015) çalışmasına dayanmaktadır. Yazılımcılar genellikle sosyalleşmekten kaçınan ve yalnızlıktan keyif alan bireyler olarak görülür. Ancak, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos gibi örnekler bu bakış açısını kırmış ve muhteşem kariyerleri ile birer rol model olmuşlardır.

Peki, başarılı bir yazılımcı olabilmek için hangi nitelikler gereklidir?

Gnambs’ın meta – analizinde, çeşitli etkenler ile yazılım alanında başarı arasındaki ilişki incelenmiştir. Başarı, kodlama görevleri ve yönetici performans değerlendirmeleri ile ölçülmüştür. Sizi, iyi bir yazılımcı yapabilecek en önemli etken zekâdır (r = .29).

Bu beklenen bir sonuç aslında çünkü zekâ bilgiye dayanan her türlü işin en güçlü belirleyicisidir.

Zekâdan sonra gelen en önemli etken ise değişime açıklıktır (r =.16). Yazılımcılar yaratıcı insanlardır. İçedönüklük de önemli bir kişilik özelliği olarak öne çıkar çünkü yazılımcılar genellikle kendi başlarına çalışmaktadır. En ilginç sonuç ise uzlaşmacılık ve duygusal denge kişilik özelliklerinin yazılımcının başarısı ile ilişkili olmaması. Bu sonuç, yazılımcılara atfedilen sosyal algı ile çelişmekte.

Eğer güçlü yazılımcılara ihtiyacınız varsa sadece zekâ veya teknik tecrübelerine göre değil, kişilik özelliklerini de göz önünde bulundurarak işe alım sürecini yürütmelisiniz.

Bu kişilik özelliklerini tanımlamanızda yardımcı olması açısından Perspectives Kişilik Envanteri’ne göz atabilirsiniz.

Social