Pulse Mutluluk Anketi İle Uzaktan Çalışmanın Etkilerini Ölçün!

Uzaktan çalışma yeni bir yöntem değil ancak mevcut koşullarda evden çalışma konusunda ani ve planlanmadık bir geçiş dönemi yaşıyoruz. COVID 19 pandemisi nedeniyle kapsamlı geçiş planları oluşturulmadan birçok kişi evlerinden çalışmaya başladı. Bu beklenmedik değişim, çalışanlar ve kurumlar için birtakım zorlukları da beraberinde getirdi.

Problem çözme becerisi, konuların net ve objektif bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. İş psikologlarından oluşan ekibimizle, uzaktan çalışmanın bireyler, ekipler ve kuruluşlar için yarattığı etkiyi ortaya koyan araştırmaları gözden geçirdik ve buradan elde edilen bilgiler ile Pulse Mutluluk Anketi’ni geliştirdik. Çalışan mutluluğunu ve bağlılığını odağına alan Pulse, uzaktan çalışmanın çalışanlar üzerinde yarattığı psikolojik etkileri tanımlamak ve bunların yönetilmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Psylabs olarak müşterilerimizin ve onların çalışanlarının içinden geçtiğimiz Covid 19 salgını döneminde baş etmeleri gereken bir çok zorluk olduğunu biliyoruz ve onların yanında olduğumuzu göstermek için bu aracı tamamen ücretsiz olarak kullanıma açıyoruz.

Pulse Mutluluk Anketi, çalışanların mutluluğuna ve bağlılığına odaklanarak tasarlanmıştır ve uzaktan çalışmanın kişilere ve organizasyonlara etki eden yönlerini araştırmaktadır. Anket aşağıdaki alanlarda yanıtlar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Mutluluk: Bu zorunlu değişiklik sırasında çalışanlarınızın mutluluk ve yaşam kalitesi algıları ne durumda?

İş ve Özel Hayat Dengesi: Çalışanlarınız işten sonra iş ile ilgili kendisini kapatıp sağlıklı bir iş-özel hayat dengesini koruyabiliyorlar mı?

Odaklanma: Çalışanlarınız evden çalışırken çalışma ortamında bulunan dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelip işine odaklanabiliyor mu?

İş Motivasyonu: Çalışanlarınız yeni iş ortamlarında iş hedeflerini gerçekleştiriyor ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için motivasyonlarını koruyabiliyorlar mı?

İletişim: Çalışanlarınızın bu dönemde kurumun ve liderlerinin iletişimi hakkındaki algıları nasıl?

Aidiyet: Çalışanlarınız uzaktan çalışırken iş arkadaşları ve kurumla kendilerini ne kadar ne bağlı hissediyorlar?

Destek: Çalışanlarınızın yaptıkları işlerin takdir edilmesi ile maddi ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik algıları nasıldır?

Güvenlik: Çalışanlarınız kendilerini istikrarlı ve güvende hissediyor ve kurumlarının bu beklenmedik zorluklarla başa çıkma becerilerine güveniyor mu?

Bu araç, anonimleştirilmiş veriye dayanan grup raporunun yanında boyutlar bazında katılımcı yorumlarını da kapsamaktadır. Kurumlar, bu yorumları ortaya çıkan sorunları yönetmek için kullanabilir. Bu, anket sonuçlarına bağlı olarak diğer olası geliştirici aksiyonların yanı sıra iç iletişim stratejilerinin iyileştirilmesini, uzaktan sosyal etkileşim için yeni fırsatlar sunulmasını vb. de içerebilir.

Belirtildiği gibi, Pulse Mutluluk Anketi uzaktan çalışma, iş tatmini ve katılımı konusundaki araştırmalara dayanmaktadır. Aynı zamanda araştırmalar, pek çok bağlılık ve iş tatmini anketinin çalışanı gerçek anlamda odağına almadığını ve bu tip anketlerin müdahaleci olarak algılanabildiğini de göstermiştir. Bu nedenle Pulse Mutluluk Anketi’ni tasarlarken ana düşüncemiz, çalışanın kendini bu değerlendirme sürecinin bir parçası olarak hissetmesini ve buna paralel olarak bu süreci sahiplenmesini sağlamak oldu. Anketin temel amacı uzaktan çalışırken sizin mutluluğunuz, bağlılığınız ve işiniz için ne yapabiliriz? konusuna odaklanmaktır.

Uzaktan çalışmak Psylabs kültürünün doğal bir parçası olageldi.  Dünyanın dört bir yanında çalışan bir çalışma ağı ile kendi ekibimiz içinde uzaktan çalışmayı her zaman kolaylaştırdık. Bu durum kurum kültürümüzü, iş arkadaşlarımıza kendi zaman ve programlarında çalışma özgürlüğü verirken elimizden gelenin en iyisini ortaya koymanın etrafında şekillendirmemize yardımcı oldu. Psylabs olarak uzaktan çalışmanın faydalarını uzun zamandır deneyimledik ancak bunun doğal olarak herkese iyi gelen bir şey olmadığını biliyoruz. İçe dönük kişilerin bile çevresindekilerle temas etmesi, başkalarıyla iş birlikleri kurması ve fikirler üzerinde tartışmalar yapmasının gerekli olduğu zamanlar olabilir. Pulse Mutluluk Anketi sayesinde uzaktan çalışmanın faydalarını başkalarıyla paylaşacağımız için heyecanlı olduğumuz gibi, Covid-19 salgını sebebi ile bulunduğumuz koşullar bunu her zamankinden daha önemli kılıyor. Bu zorunlu geçiş süreci göz önüne alındığında, ortaya çıkan ‘yeni normal durumda’ uzaktan çalışmanın faydalarını bizim gibi daha fazla kurum fark edebilir ve bugün karşılaştığımız zorlu durumlardan olumlu bir çıkarım yapmamızı sağlayabilir. Pulse Mutluluk Anketi’nin, bu zorunlu değişikliği çalışan ve kurum açısından en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olacağını umuyoruz.

Örnek Grup Raporu

Paylaşmak için lütfen tıklayın:

 

Social