Psikometri: Profesyonel Ortaklarımızın Pratikte Gördükleri

“Bir yıl en fazla ne kadar çok şeyi değiştirebilir ki?” diye düşündüğümüz zaman 2020 yılı bunun için hepimize cevap olmuş oldu. Korona salgını kuşkusuz ki hepimizin çalışma şeklimizi değiştirdi. Birçok endüstri uzmanı, 2021 yılı için en büyük İK trendlerinin arasında zaman içerisinde genişletilmiş yetkinlik setlerini, veri tabanlı işe alım yöntemlerini, daha esnek çalışma uygulamalarını ve refah ve esnekliğe yapılan vurguları göreceğiz.

Buna bir de Black Lives Matter ve Me Too gibi hareketleri ve dünya çapında her geçen gün artmakta olan çeşitlilik ve kapsayıcılık çağrılarını da eklediğimizde, işe alımda öznel karar verme ve ne yazık ki bilinçaltımızda yer etmiş olan önyargılarının etkilerini azaltma konusunda diğer zamanlara nazaran daha büyük bir gereklilik ile karşı karşıya kalacağız.

Tanya Hudson ve Susan Kealy, Kinch Lysons ile birlikte, Podium değerlendirme takımı ve online psikometrik test akreditasyon programının güvenilir distribütörleri olan örgütsel psikologlardır. Psikometrinin, öne çıkmakta olan trendlerin, şirketler bazında oynayabileceği güçlü rolü tartışmak için onlarla bir sohbet gerçekleştirdik. Yaptığımız sohbetin sonucunda el ettiğimiz önemli sonuçları aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

 

Sanal İşe Alım ve Oryantasyon

Çoğu şirket işe alım ve oryantasyon süreçlerini şu anda sanal platformlar üzerinden yürütüyorlar. Bu, işe alım yapan kişilerin, fiziksel bir iş görüşmede olduğu gibi, kolaylıkla aday hakkında kişisel bir fikir edinmeyeceği anlamına geliyor. Bu sebeple şirketlerin, adaylarını daha iyi yorumlayabilmek için, psikometri gibi daha objektif ve veri tabanlı kaynaklara güveni artmaya başlıyor.

Oryantasyon süreci ile ilgili olarak ise, işe alındıktan sonraki ilk birkaç hafta, İK ve yönetimin, çalışanın değerlerini, öğrenme stillerini ve en iyi nasıl desteklenebileceği konusunda daha fazla bilgi edinebilmesi için harika bir fırsat yaratıyor. Çünkü, çalışanlar mevcut görevlerine alışmaya başladıkça, bu veri noktalarının kişisel olarak çalışandan almak oldukça zorlaşan bir durumdur. Bu nedenle, psikometri bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir.

 

Uzaktan Çalışma

Uzaktan çalışmadaki çarpıcı artış ve birçok şirketin işler normale döndükten sonra bile bu uygulamaya devam etme olasılığı göz önüne alındığında, gelişmiş bir yetkinlik seti için doğan ihtiyaç yadsınamaz.

Evden çalışan çalışanların, öz disipline sahip ve bağımsız çalışanlar olmasının yanı sıra, güvenilir ve organizasyon yetkinliğinin güçlü olan çalışanlar olması gerekmektedir. Çalışanların kişiliğine ve değerlerine bağlı değerlendirmeler, bu yeni yapı içinde kimin daha başarılı olacağını belirlemenin harika bir yolu olabilir.

 

Çeşitlilik

Çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine artan örgütsel odaklanma, bilinçaltımızdaki önyargılara karşı kendi duyarlılığımızın ve artan farkındalığımızın yanı sıra, mülakatçıların istemeden de olsa kendilerine daha benzer olan kişileri tercih edebilmeleri veya aday üzerinde, işle ilgili olmayan başka algıları oluşturabilmeleri büyük bir sorun yaratmaktadır.

Psikometri nesnel bir veri kaynağıdır ve bu uygulamalara bağlılık gösteren şirketlerin, işe alımlarda daha adil ve çeşitlilik odaklı yaklaşımlar bulunduğu rahatlıkla görülebilir. Sonuç olarak, birçok araştırmanın da gösterdiği gibi, çeşitlilik, kültür, inovasyon ve sonuç üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

 

Çalışan Desteği ve Gelişimi

Değişim ve belirsizlik, çalışanların refahının ve esnekliğinin, iş yerlerinde öncelik haline geldiği anlamına gelir. Şirketler, tüm bu kapsamlara bağlı olarak çalışanlarına destek ve geliştirme programları oluşturmalarına yardımcı olacak çerçeveyi oluşturmak için psikometriye başvuruyorlar.

Evde çalışmanın artması, çalışanların sosyal izolasyonla birlikte karşılaştıkları iletişim eksikliği, iş-özel hayat dengesi ve daha fazlasıyla mücadele etmesini gerektirdiğinden, çalışanlar, her geçen gün daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Podium’un “Pulse” anketi gibi psikometrik araçlar, şirketlerin, çalışanlarının refahını sağlamalarına, yaşadıkları zorluklar hakkında doğru bilgi sahibi olmalarına ve onları en iyi nasıl destekleyeceklerini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 

Süreç İncelemesi

Pandemiden kaynaklanan ekonomik belirsizlikler, birçok şirketi planladıkları projeleri ertelemeye zorladı. Şirketlerin, iç prosedürlerini gözden geçirmek, optimize etmek ve planlarını uygulamaya koymak için oldukça geniş bir zamanı vardı.

Psikometrinin, çalışan performansının en güçlü belirleyicilerinden bir olduğu göz önüne bulundurduğunuz zaman, birçok şirket, psikometriyi, işe alım uygulamalarına dahil etmek ve işe alım prosedürlerini bu noktada revize etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir.

Tüm bu gelişmeler, insanların psikometrinin gücünün farkına vardıkları anlamına gelmektedir. İnsan kaynakları çalışanlarının bu araçların nasıl çalıştığını anlama ve şirket içindeki uygulamalarına akredite etmeye yönelik güçlü bir motivasyon sahibi olduğunu her geçen gün daha çok görmeye başlıyoruz.

 

Tanya Hudson ve Susan Kealy, aday seçme ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir psikoloji firması ve Podium’un güvenilir bir ortağı olan Kinch Lyons‘ta örgütsel psikologdur.

 

Social