Değişim Zamanı için Kapsamlı Bir Kariyer Rehberi

Önemli değişimlerin yaşandığı bir zamanda bulunduğumuzun farkındayız. Bu dönem, insanların kişisel nedenler veya dışsal etmenler nedeniyle kariyer değişimi arayışında oldukları bir dönem. Ayrıca, küresel devletlerin güçlü kariyer rehberlerine ve gençlere yönelik desteklerini de gözlemliyoruz. Bu makalemiz, bu ihtiyaçlara bir cevap olması için geliştirdiğimiz değerlendirme ürünleri hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Bir süredir, bireylerin bilinçli bir şekilde kariyer tercihlerini belirleyebilmeleri için en yüksek küresel standartlara sahip bir değerlendirme ekosistemi oluşturuyoruz. Ürettiğimiz çözümler, kariyer rehberliği konusundaki en iyi uygulamalara dayanıyor ve bilimsel açıdan benlik algısı, yaşam ve kariyer gelişim, özellik ve faktör teorisinden besleniyor.

Benlik Teorisi, kişilere iş motivasyonları ve ihtiyaçları hakkında daha iyi bir farkındalık kazandırması açısından önemli. Bu teoriye ek olarak, Super’in Yaşam ve Kariyer Gelişim Teorisinden de faydalanarak, aşağıdaki iki ayrı çözümü sizlere sunuyoruz:

 • Career Growth and Exploration, bireylere kişisel ilgileri, meslek tercihleri ve bu bilgilerin potansiyel kariyerleri ile nasıl ilişkili olduğu bilgisini sağlayarak, bilinçli bir şekilde kariyer ve eğitim kararı almalarına yardımcı olmak amacı ile tasarlanmıştır.
 • Career Maintenance and Transition, bireylere motive olabilecekleri sektör ve iş ortamları hakkında ek bilgi sağlayarak, kariyerleri ile alakalı aksiyon almalarına yardımcı olmak amacı ile tasarlanmıştır.

Son olarak, Parson’un mesleki tercihler ile alakalı Özellik ve Faktör Teorisi, bireylerin ilgilerine, meslek tarzlarına ve yeteneklerine en çok uyan işlerde çalıştıkları zaman, kariyerleri boyunca daha yüksek motivasyon ve tatmin elde ettiklerini öne sürüyor. Biz de bu doğrultuda, Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı (O*NET® 25.0 Veri Tabanı), Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, (Standart Mesleki Sınıflandırma – SOC2020), Uluslararası Çalışma Örgütü (Uluslararası Standart Mesleki Sınıflandırma – ISCO-08) ve Yeni Zelanda iş veri tabanlarından gelen veriler ile güncel ve kapsamlı bir meslek veri tabanı oluşturduk.

Üretilen raporlar değerlendirme soruları sunuyor. Bu sorular, bireylerin çeşitli mesleklere ne kadar uyumlu olduklarını anlamalarına ve bir kariyer yolunun hangi kısımlarının kendileri açısından önemli olduğunu anlamlarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Raporlar, aşağıda açıklanan Kariyer İlgi Temaları, Kişisel Çalışma Tarzı, İş İhtiyaçları ve Öğrenme Potansiyeli bölümleri üzerine inşa ediliyor.

Kariyer İlgi Temaları

Kariyer İlgi Temaları, ilgileri aşağıda bulunan altı geniş tema altında sınıflandırarak ölçer:

 • (G) Gerçekçi – Bu ölçekte yüksek puan alan insanlar “uygulamacı”dırlar. Fiziksel aktivite ve elleri ile çalışmaktan keyif alan, gerçekçi bireylerdir.
 • (A)Araştırmacı – Bu ölçekte yüksek puan alan insanlar “kaşif”tirler. Gözlem, araştırma ve keşif içeren aktivitelerden keyif alırlar
 • (S) Sanatçı – Bu ölçekten yüksek puan alan insanlar “yaratıcı”dırlar. Soyut fikirlerle çalışmaktan ve sanatsal ifadeden keyif alan, yaratıcı bireylerdir.
 • (S) Sosyal – Bu ölçekten yüksek puan alan insanlar “destekleyici”lerdir. Sosyalleşmekten ve başkalarına yardımcı olmaktan keyif alan, çevresindeki kişileri önemseyen ve işbirlikçi bireylerdir.
 • (G) Girişimci – Bu ölçekte yüksek puan alan insanlar “ikna edici”dirler. Başkaları ile rekabet etmekten, risk almaktan ve sorumluluk almaktan keyif alırlar.
 • (G) Geleneksel – Bu ölçekten yüksek puan alan insanlar “düzenleyici”dirler. Kuralların takibini gerektiren yapılandırılmış görevlerde mükemmeldirler.

Katılımcılar, Kariyer İlgi Temalarını, kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak sektör ve/veya akademik yolları tanımlamak için kullanabilirler.

Kişisel Çalışma Tarzı

Kişisel Çalışma Tarzı, aşağıdaki beş alana göre mesleki eğilimleri tanımlar:

 • Başkalarını Yönetmek ve Etkileşim Kurmak (Dışadönüklük) – Başkaları ile etkileşim halinde olma, başkalarını yönetme ve idareyi ele alma isteğini tanımlar.
 • Başkaları ile Uyum (Uzlaşmacılık) – Başkaları ile nasıl iletişime geçildiğini ve ilişki kurulduğunu tanımlar.
 • Fikirler ile Çalışma (Açıklık) – Yeni fikirlere olan açıklığı; yenilikçilik ve yaratıcılık tercihini tanımlar.
 • Sonuç Elde Etme (Öz-disiplin) – Uzun süreli hedeflere odaklanma ve işinizde düzeni koruma eğilimini tanımlar.
 • Baskı Altında Çalışabilme (Duygusal Denge) – Belirsizliklere ve zorluklara karşı özgüveni ve sakinliği koruma eğilimini tanımlar.

Kişisel Çalışma Tarzı, katılımcıların tercihleri ile eşleşen meslekleri bulmalarına yardımcı olabilir.

İş İhtiyaçları

İş İhtiyaçları, kişisel iş değerleri ve motivasyonlarını, aşağıda bulunan dokuz alana göre tanımlar:

 • Özerklik – Bir kişinin bir işi planlarken ve nasıl yapacağına karar verirken özgür olma ihtiyacıdır.
 • Faal Olmak – Bir kişinin işinde çeşitliliğe ve zorlu görevlere ihtiyaç duymasıdır.
 • Girişimcilik – Fırsatları kovalama, risk alma ve sınırların ötesine geçme ihtiyacıdır.
 • Güvenlik / İstikrar – Bir kişinin istikrar, süreklilik ve iş güvenliğine ihtiyaç duymasıdır.
 • Değer Yaratmak – Bir kişinin yeteneklerini diğerlerine yardım etmek ve hayatlarında bir fark yaratabilmek için kullanmaya ihtiyaç duymasıdır.
 • Yönetmek – Bir kişinin diğerlerini yönlendirmek ve yönetmek için güç ve otoriteye duyduğu ihtiyaçtır.
 • İş-Özel Hayat Dengesi – Bir kişinin özel hayatındaki aktivitelere zaman ayırmaya ve iş-özel hayat arasında denge kurmaya ihtiyaç duymasıdır.
 • Uzmanlaşmak – Bir kişinin teknik konularda başarılı olmaya ve kendi alanında teknik anlamda en iyi olmaya ihtiyaç duymasıdır.
 • Finansal Fayda – Bir kişinin yüksek maaşa ve finansal kazanıma ihtiyaç duymasıdır.

İş İhtiyaçları, bireylere onları motive edebilecek iş ortamlarını, rollerini ve teşviklerini keşfetmeleri konusunda yardımcı olur.

Öğrenme Potansiyeli

Öğrenme potansiyeli önemlidir, çünkü bir kişinin ne kadar çabuk öğrenebileceğini, ne kadar kolay adapte olabileceğini, ne kadar kolay anlayacağını ve ne kadar becerikli bir şekilde yeni problemleri çözebileceğini etkiler. Öğrenme potansiyelini anlamak, bireylerin yeteneklerine ve eğilimlerine uygun meslekleri tanımlamalarına yardımcı olur.

 

Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin.

Social