CEO Kişiliği & Organizasyon Karı, Büyüme, Yaşam Mücadelesi

CEO’ların aldıkları stratejik kararlar arasında, elde etme, görevden almak, çeşitlendirmek (konuma, ürüne göre), tanıtım yapmak, sermaye yatırımı yapmak, risk almak, yenilik yapmak, yenilik yapmak ve stratejik değişimleri kullanmak yer alıyor. Ancak “Üst Kademe Teorisi”, CEO’ların bilgi işleme yeteneğinin sınırlı olduğunu, dikkatleri nereye yönlendireceklerini, neye odaklanacaklarını, nasıl anlam vereceklerini seçmeleri gerektiğini söylüyor. Üst Kademe Teorisi, CEO kişiliğinin ve deneyiminin, CEO’nun stratejik seçimlerini bahsedilen temel stratejiler etrafında etkileyerek firma başarısını belirlediğini savunuyor. Bu konudaki çoğu araştırma, dar (alt) kişilik özelliklerine temel öz değerlendirmelere, kontrol odağına, karizmaya, başarı ihtiyacına (önemli bir konudur.) ve pozitif etkilere bakar.

CEO’nun stratejik seçimleri ile en güçlü korelasyona sahip kişilik özelliği başarı ihtiyacı iken şirket başarısı ile en güçlü korelasyona sahip kişilik özelliği ise karizmadır.

CEO kişiliği önemlidir! Wang ve ark. (2016).

 

Social